תוכנית "הנני"

 

בשנת הלימודים תשפ"ה תיפתח באולפנה "הנני"- תוכנית חדשה בכיתות ז', ט' וי'.

בכל אחת מן השכבות הללו נפתח כיתה ייחודית עבור תלמידות בעלות יכולות מנהיגות גבוהות ומובילות מבחינה חברתית וערכית.

הכיתה פונה אל בנות המגלות רצון ונכונות להתפתח ולהתנסות בעולם המעורבות החברתית, העשייה הציבורית וההעצמה האישית-קהילתית.

בנות כיתות "הנני" תלמדנה- לצד מערכת השעות

הקלאסית- מערכת שעות ייחודית ובה יילמדו ויתורגלו שיעורי רטוריקה, ייצוג עצמי, יזמות, ניהול אסטרטגיות פרו אקטיביות, יצירתיות וחדשנות.

בכיתות "הנני", לצד מחנכת הכיתה תלווה את התלמידות גם "מובילה חברתית" אשר תלווה את הכיתה- במלואה ובקבוצות- במגוון רחב של יוזמות חברתיות, קהילתיות ובית ספריות.