אולפנת טליה הוקמה בשנת תשס"ט 2009 על ידי האגודה לקידום החינוך בירושלים מתוך רצון לתת מענה כולל- חינוכי, תורני, ערכי ולימודי, לבנות מחוננות ומצטיינות.

האולפנה, הכוללת פנימייה, זכתה לחנך עשרות רבות של בוגרות המביאות את יכולותיהן הגבוהות לידי ביטוי מרשים בפסגת העשייה של החברה הישראלית.


אולפנת טליה מחנכת למצוינות כדרך חיים.
השאיפה למצוינות מתבטאת בכל תחומי העשייה החינוכית והלימודית

מצוינות כתפיסת עולם

האולפנה פועלת מתוך יראת שמיים, אהבה ונאמנות לתורה ולקיום מצוותיה. אלו באות לידי ביטוי בהשקפת עולם ואורח חיים המוכוון על פי ההלכה.
האולפנה חותרת להקנות לתלמידות כלים ודרכי פעולה להעצמת ולמיצוי יכולותיהן וכישרונותיהן המגוונים מתוך תחושת שייכות, אחריות ונטילת חלק בעם ובחברה.

האולפנה מכוונת למצוינות לימודית שמשמעותה למידה מגוונת ומעמיקה המכוונת לעשייה בעולם הממשי-עכשווי בתחומי האקדמיה, הטכנולוגיה ולימוד התורה. הלמידה מקנה כלים להמשך התפתחות ופעולה בתחומים אלו.
המעשה החינוכי באולפנה מושתת על קשרים של אמון, כבוד הדדי, שיח ושותפות בין התלמידות לצוות האולפנה ובינן לבין עצמן.

למידע נוסף, לפרטים ולהרשמה

  שם מלא:
  טלפון:

  לימודים באולפנת טליה


   

  בית מדרש – מודל למידה בית מדרשית ייחודי

  ✤ ליווי בגיבוש תהליכי הזהות הדתית במישור הפרט על ידי העצמת החשיבה העצמאית, כושר הבחירה ומיומנויות למידה עצמית.

  ✤ לימוד מעמיק של מחשבה יהודית אקטואלית בנוגע לסוגיות וערכים מרכזיים בחברה הישראלית בת זמנינו ופיתוח פרספקטיבות תורניות במקצועות החול, בחינוך החברתי ובתהליכי הפרט.`