הפנימייה היא נדבך משמעותי ומרכזי בחיי האולפנה. הפנימייה מאפשרת לבנות להביא את עצמן באופן מלא וליצור חברויות אמת הנובעות מהכרות עמוקה.

הפנימייה מאפשרת לבנות מכל רחבי הארץ להגיע וללמוד באולפנה ובכך להביא את כישרונותיהן הייחודים לידי ביטוי במסגרת הלימודית שלנו.

הפנימייה מהווה עבור הבנות בית שני, הן ברמה הקיומית הבסיסית והן ברמת ההכלה הרגשית. בשעות הפנימייה נערכות פעילויות ערכיות, חוגים, הווי חברתי והעשרה ערכית - תורנית במגוון תחומים.

בשלוש השנים האחרונות עברה הפנימייה שיפוץ פיזי משמעותי והותאמה לתנאי החיים העכשוויים.

את הפנימיה מנהלת בכישרון ובאהבה רננה צבירי ועימה צוות אמהות בית, עובדות סוציאליות, אחות ומדריכות.