אודות אולפנת טליה

 

אולפנת טליה הינה חלק מקרית חינוך עמליה אשר הוקמה ב- 1970 על ידי האגודה לקידום החינוך במטרה להוות קמפוס לימודי פנימייתי לבנות דתיות.

מתוך רצון לתת מענה כולל- חינוכי, תורני, ערכי ולימודי, לבנות מחוננות ומצטיינות ומתוך ההבנה שלתלמידות מצטיינות צריך להעניק אתגר לימודי וחינוכי ההולם את כישוריהן ויכולותיהן נפתחה בשנת 2009 אולפנת טליה כאולפנה ייחודית אשר הינה המסלול הרשמי היחיד מטעם משרד החינוך לתלמידות מחוננות ומצטיינות.

האולפנה, הכוללת גם פנימייה, זכתה לחנך עשרות רבות של בוגרות המביאות את יכולותיהן הגבוהות לידי ביטוי מרשים בפסגת העשייה של החברה הישראלית.

באולפנה קיים מסלול אקדמי ייחודי המאפשר סיום תואר ראשון באחת משתי מגמות: תואר BSC במדעי המחשב, ותואר ראשון במגוון מקצועות של האוניברסיטה הפתוחה.

האולפנה פועלת מתוך יראת שמיים, אהבה ונאמנות לתורה ולמצוותיה.

המעשה החינוכי באולפנה מושתת על קשרים של אמון, כבוד הדדי, שיח ושותפות בין התלמידות לצוות האולפנה ובינן לבין עצמן.

לאולפנה הנהלה מסורה, מקצועית ומגוונת בהובלת יעל פרג'ון אשר מנהלת את האולפנה החל משנת הלימודים התשפ"ד.

בד בבד עם הלמידה המורכבת והמשמעותית חוות הבנות חיי אולפנה ופנימייה עשירים המאפשרים להן לעצב את אישיותן ממקום מעמיק, פתוח וחושב.