אודות אולפנת טליה

 

אולפנת טליה הוקמה בשנת תשס"ט 2009 על ידי האגודה לקידום החינוך בירושלים מתוך רצון לתת מענה כולל- חינוכי, תורני, ערכי ולימודי, לבנות מחוננות ומצטיינות.

אולפנת טליה הינה חלק מקרית חינוך עמליה אשר הוקמה ב- 1970 על ידי האגודה לקידום החינוך במטרה להוות קמפוס לימודי פנימייתי לבנות דתיות.

האולפנה, הכוללת גם פנימייה, זכתה לחנך עשרות רבות של בוגרות המביאות את יכולותיהן הגבוהות לידי ביטוי מרשים בפסגת העשייה של החברה הישראלית.

באולפנת טליה שתי מסגרות לימוד מרכזיות:

1. מסלול אקדמי המאפשר סיום תואר ראשון באחת משתי מגמות: תואר BSC במדעי המחשב של המרכז האקדמי לב קמפוס טל ותואר ראשון במגוון מקצועות של האוניברסיטה הפתוחה.

2. מסלול טכנולוגי, המקנה לבוגרותיו תעודת בגרות טכנולוגית (בנוסף לתעודת בגרות עיונית מיטבית) במגמות בנות 15 יח"ל בביוטכנולוגיה ובאדריכלות.

האולפנה פועלת מתוך יראת שמיים, אהבה ונאמנות לתורה ולמצוותיה.

המעשה החינוכי באולפנה מושתת על קשרים של אמון, כבוד הדדי, שיח ושותפות בין התלמידות לצוות האולפנה ובינן לבין עצמן.
את האולפנה מנהלת חסי פריאל לצד צוות חינוכי מקצועי ואוהב.

בד בבד עם הלמידה המורכבת והמשמעותית חוות הבנות חיי אולפנה עשירים המאפשרים להן לעצב את אישיותן ממקום מעמיק, פתוח וחושב.