מעורבות והתנדבות

 

באולפנת טליה מתחנכות הבנות להיות ערניות לנעשה סביבן ולפעול בהתאם. תפיסת העולם שלנו אומרת שאדם צריך לפתח ולקדם את כישוריו על מנת לתרום לחברה.

אנחנו חלק מהחברה ומהעם ועלינו להבין כי הכישורים שניתנו לנו- ניתנו לנו בעבור תפקידנו ולא בעבור מימוש עצמי בלבד. מימוש העצמי נעשה כחלק ממילוי תפקידנו בחברה.

אנו מאמינות בעשייה התנדבותית קבוצתית מספר פעמים בשנה בארגוני חסד שונים כמו בתי אבות, אריזת מצרכי מזון, וגם בהתנדבות אישית של כל בת במגוון מטרות הקרובות לליבה.

הדבר יכול להיעשות באמצעות יוזמות חברתיות, הדרכה בתנועות נוער, מעורבות בנעשה בחברה הישראלית, תגובה לאירועים שעל סדר היום ועוד.

המעורבות החברתית נעשית גם בתוך הבית פנימה באולפנה. תלמידות בוגרות משמשות כאחיות לתלמידות הצעירות הן בהקשבה, הן בעזרה לימודית והן בתמיכה ובחברות.