אני מאמין חינוכי

 

אולפנת טליה מאפשרת לבנות המתחנכות בה לעצב את עתידן המוצלח בעזרת ה' בשנות התיכון.

אנו מאמינות שכל אחת מתלמידותינו מסוגלת להרבה יותר ממה שהיא משערת, ומעניקות לה את האפשרות להוכיח זאת לעצמה.

אנו מאפשרות לתלמידות מצטיינות להתקדם וללמוד לימודים אקדמיים עד לסיום תואר ראשון לפני היציאה לשירות לאומי.

אנו מודעות לכך שאיננו יודעות לנבא היום את מקצועות העתיד, אך בטוחות כי שפת המדע והטכנולוגיה תהיה השפה המרכזית וכי מי שישלוט בשפה זו יהיה חופשי להתקדם ולקדם עימו את העולם.

אנו בטוחות בנצחיותה של התורה, ומתוך כך מחנכות את תלמידותינו לפיתוח חשיבה תורנית המושתת על קיום מצוות, אמונת חכמים, אהבת תורה ויראת שמים.

אנו זוכרות כי החברות משנות ההתבגרות הן החברות שהולכות עם הבת לאורך כל הדרך, ולכן מעמיקות ומפתחות את קשרי החברות.

אנו מכירות בכך שבנות האולפנה מגיעות מכל קצוות הארץ, ובשל כך מפעילות פנימייה המעצימה את הבנות ומאפשרת להן לפעול באופן עצמאי בתוך מסגרת בטוחה.

אנו מלוות את בוגרות האולפנה ושמחות לראותן משתלבות בגיל צעיר בעולם העשייה ובאקדמיה.